Yapınıza hangi Kategori Yönetimi Yaklaşımı Uygundur?

DotActiv olarak, Güney Afrika’nın rekabetçi perakende sektörüne sayısız perakendeci ve tedarikçinin girmesine ve başarılı olmalarına katkımız olmuştur. Ardından dünyanın birçok ülkesinde de aynı başarılı çalışmaları yapma fırsatı bulduk.

Artık Türkiye Perakende sektörüne 20 yılı aşkın tecrübemiz ile Kategori Yönetimi, Ürün Portföy Yönetimi ve Etkin Alan Düzenleme yazılımımızla hizmet vermek üzere Retailor Danışmanlık firmasının uzman ve tecrübeli kadrosu ile birlikte hizmet vermeye başladık.

Bir perakende zincirini işletmek ve ilerletmek artık günümüz dünyasında söylemesi, yapılmasından daha kolay olduğunu hepimiz kabul ederiz. Özellikle perakende satış alanının maliyetleri, teknoloji tehdidi ve hızlı pazar değişimi maliyetlerinde acımasız artışlarla bu işi daha da zorlaştırıyor. Demek oluyor ki, tüketicilerden olumlu geri dönüş alabilmek ve etkin verimlilik savaşının üstesinden gelebilmek için şimdiye kadar olduğundan daha fazla etkin yapısal ve saha çalışmaları yapılması lazım. Artık devir “ince ayar” devri oldu.

Tedarikçilerin ve perakendecilerin kazançlarını, kârlılıklarını ve tüketicilere sunulan genel hizmetleri etkili bir şekilde geliştirmek için kanıtlanmış bir strateji olan Kategori Yönetimi kavramlarına daha yoğun olarak yönelmeliler.

Bize göre, Kategori Yönetimi, ayrı ayrı stratejik iş birimleri olarak büyüyen gelir, karlılık ve ürün kategorilerinin etkinliğine esasen sistematik, işbirlikçi ve analitik bir yaklaşımdır. Dünyada, sürece çok sayıda popüler yaklaşımlar vardır. Bu kavram gıda perakendeciliği ile başlayıp diğer perakende sektörlerine de yaygınlaşmıştır.

Genel ve tek eğilimden ziyade, başarılı perakendecileri ve tedarikçileri kendi işletmelerinin hedef ve vizyonlarına uygun bir yaklaşım benimsemektir. Her yaklaşımda artılar ve eksiler vardır … Hedef, doğru yaklaşımın doğru organizasyonda uygulanmasını sağlamaktır.

Perakendeciler ve tedarikçiler tarafından kullanılan popüler Kategori Yönetim yaklaşımlarının özetini bu satırlarda bulabilirsiniz:

1) Perakendeci Yönetimi

Bazı perakendeciler merkezi bir yaklaşımı seçerler ve süreçlerin kontrolünü ellerinde tutarlar. Merkezi Yönetim veya Merkezden Yönetim daha yoğun kaynak gerektirir, ancak birçok perakendecinin, bu yaklaşımı kullandıklarını görüyoruz çünkü süreci başından sonuna kontrol edebiliyorlar ve kendilerini bu şekilde daha “özgür” hissediyorlar.

İhtiyaç duyulan etkin ve yetkin kaynakları temininde zorlanan perakendeciler, çoğu zaman, uzmanlaşmış yazılım ve endüstri deneyimi yüksek olan uzman dış kaynak ortaklarıyla iş birliği yapmak durumunda kalırlar. Bu, daha kısa ve uzun vadeli verimlilik sağlar. Dış kaynaklı bir uzman firma getirmenin yanı sıra, perakendeciler zaman zaman tedarikçileri de değerli bilgiler almak üzere başvurabilirler.

Perakendeci Yönetimi Gereksinimler
Finansal Kaynak Perakendeci
Yetkinlik ve Veri Kaynağı Tedarikçi – Perakendeci ve DotActiv
Kontrol Eden Perakendeci
Yazılım Gereksinimi Var – DotActiv
Zorluk Derecesi Oldukça Zor
Bu Yaklaşımdan Perakendeciler Sonuç Alabiliyor Mu? Evet
Bu Yöntemi Tavsiye Ediyor Muyuz? Evet
DotActiv Tarafından Uygulama ve Hizmet Sunuluyor Mu? Evet

2) Kategori Kaptanlığı

Bazı perakendeciler “Kategori Kaptanlığı” modeline geçip her kategoride bir tedarikçi seçerler. Bu sayede perakendeci ve tedarikçi arasındaki ilişki daha da samimi hale gelir, yani ilişki, veri paylaşımlı bir işbirliğine geçilir. Kategori kaptanı ve Perakendeci, kategoriyi stratejik bir iş birimi olarak büyütmek için birlikte çalışmaya başlarlar.

Bu durumda Tedarikçi zaman, beceri, strateji ve hatta finansal açıdan Perakendecinin kategorisini geliştirmeye yatırım yapar. Buna karşılık, Tedarikçi Perakendecinin kategorisindeki etkinliğini arttırmak için söz sahibi olur. Kategorik kaptanının öncelikli sorumluluğu bağımsız kalabilmek, markaların ötesine bakmak ve perakendecinin

kategorisindeki genel kârlılık ve ciro artışına odaklanmaktır. Kategori kaptanı, kategoriyi bir “işletme içinde işletme” olarak değerlendiren olgun bir lider gibi davranması beklenir.

Perakendecinin Kategori Yönetimi seçeneğinde olduğu gibi, kategori kaptanı olarak hareket eden tedarikçiler, kategori yararı için cazip ve bağımsız çıktılar geliştirmeye yardımcı olmak için genellikle bir uzman dış kaynak ortağı seçerler.

Bazı durumlarda aynı hizmet veren firmadan özel yazılım satın alırlar ve kendi bünyelerinde gerekli yetkinlikleri toplayıp bu sorumluluklarını yerine getirirler.

 

Kategori Kaptanlığı Gereksinimler
Finansal Kaynak Tedarikçi
Yetkinlik ve Veri Kaynağı Tedarikçi – Perakendeci ve DotActiv
Kontrol Eden 1 Tedarikçi ve Perakendeci
Yazılım Gereksinimi Var – DotActiv
Zorluk Derecesi Oldukça Zor
Bu Yaklaşımdan Perakendeciler Sonuç Alabiliyor Mu? Evet
Bu Yöntemi Tavsiye Ediyor Muyuz? Evet
DotActiv Tarafından Uygulama ve Hizmet Sunuluyor Mu? Evet

3) Kategori Ortaklığı (Tavsiye Edilen)

Birçok perakendeci, her kategorideki yaklaşık +/- 4 tedarikçi ile (Top 5) yakın işbirliği içerisinde bir çalışma ile bu yaklaşımı tercih etmektedir. Muhtemelen kategori yönetiminde en etkili işbirliği çalışma biçimidir ve genellikle daha az itirazlara neden olmaktadır, çünkü daha fazla tarafın süreci denetleme ve yönlendirme imkanı var.

Sürecin yönetilme şekline bağlı olarak, bu yaklaşım genellikle en fazla kaynağa sahip olur.

Birçok kategoride ve kategori başına dört tedarikçiyi dahil eden bir kategori yönetimi modeline geçmek perakendeciler için ciddi yönetilmesi gereken bir süreçtir, bu nedenle veri platformu ve uygun yazılım ile profesyonel destek hizmetleri almaları ile süreçleri daha hızlı ve başarılı gerçekleştirmelerini sağlar.

 

Kategori Kaptanlığı Gereksinimler
Finansal Kaynak Tedarikçi
Yetkinlik ve Veri Kaynağı Tedarikçi – Perakendeci ve DotActiv
Kontrol Eden 1 Tedarikçi ve Perakendeci
Yazılım Gereksinimi Var – DotActiv
Zorluk Derecesi Oldukça Zor
Bu Yaklaşımdan Perakendeciler Sonuç Alabiliyor Mu? Evet
Bu Yöntemi Tavsiye Ediyor Muyuz? Evet
DotActiv Tarafından Uygulama ve Hizmet Sunuluyor Mu? Evet

Özetle:

Tedarikçiler: Mevcut durumda, ilgili kategorilerinizin yararına yönelik ortaya konulan taktikler, araç ve gereçler ile yapılan yatırımların karşılığını alabiliyor musunuz? istenilen düzeyde fayda elde edebiliyor musunuz?

Perakendeciler: Mağazalarınızdaki kategoriler, kârlı ve verimli kalırken tüketicilerinize cazip bir ürün seçimi sunabiliyor musunuz? Kategorileriniz ne kadar iyi yönetiliyor? Satış stratejiniz aslında mağaza düzeyinde doğru uygulanıyor mu?

Ortak çalışmaların yapılması Perakendeciye olduğu kadar Tedarikçilere de son derece faydalıdır. Zira, kategorinin karlı büyümesi perakendenin birbirinden ayrılmaz tarafları için de faydalı olacaktır. Bu nedenle hangi yöntem benimsenirse benimsensin, tüketiciye başta olmak üzere tedarikçi ve perakendeci el ele çalışmalara imza atmak durumundadır.